Fotografía: Luis Alberto Benito
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

INICIO . . . . . . . . . . . . . . AGENDA . . . . . . . . . . . . . . AGRADECIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . BARRIO DE MEAKA . . . . . . . . . . . . . CONTACTAR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________


jueves, 7 de febrero de 2013

OHIKO BILERA OROKORRA / ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA


DATA/FECHA: . . . .2013ko Otsailaren 8ean, Ostirala
.................................08 Febrero 2013, Viernes
ORDUA/HORA: . . .1go deialdia 19:00etan / 1ª Convocatoria a las 19 horas
. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. deialdia 19:30etan / 2ª Convocatoria a las 19:30 horas.
TOKIA/ LUGAR: . . .Auzo Elkartean. Meaka 84 / Centro Social Meaka 84


..............................GAI ZERRENDA / ORDEN DEL DIA

1. ..Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena.
.......Lectura y aprobación del Acta anterior
2. ..Buruturiko ekintzen memoriaren irakurketa eta onarpena.
.......Lectura y aprobación de la Memoria de las actividades realizadas.
3. ..Ekitaldiaren kontuen egoeraren onarpena.
.......Aprobación del Estado de Cuentas del Ejercicio.
4. ..Urte honetako kudeaketa plana eta horren aurrekontua.
.......Plan de gestión para el año y presupuesto estimado.
5. ..Zuzendaritza taldearen berriztapena.
.......Renovación de la Junta Directiva.
6. ..Galde-erreguak.
.......Ruegos y preguntas.

Zuzendaritza taldea ..............................
Junta Directiva .......................